Malujeme s vášní

Petr Repáč

Litvínov
Louny
Most (centrála)
Praha
Teplice
Ústí nad Labem

Tel. 601 367 307
……608 323 237
...….725 723 800
p.r.p.malby@seznam.cz

pomoc občanům (COVID-19)

V rámci pandemie i mimo ni nabízíme pomoc "až do domu" samostatně žijícím starším občanům a lidem bez péče:
  • drobné domácí práce - pověšení záclon, výměna žárovek, instalace předmětů vč nábytku, atd.
  • drobné zahradnické a chatařské práce,
  • úklidové práce - mytí oken a podlah, vysávání, tepování koberců, atd.
  • řemeslné práce - elektroinstalace, zámečnictví
  • stěhování
  • donášku nákupu